แค่คำพูดหนึ่งคำ ก็ทำให้ความหมายของประโยคเปลี่ยน
ยังมีน้ำเหลืออีกครึ่งหนึ่ง กับ น้ำหมดไปครึ่งหนึ่งแล้ว ทั้งสองคำนี้มีความหมายเดียวกับ คือ มีปริมาณน้ำในแก้วอยู่ปริมาณครึ่งหนึ่งของแก้เท่ากัน แต่การสื่อความหมายของคำสองประโยคนี้ ต่างกันสิ้นเชิง ถ้าคิดในทางจิตวิทยา ก็เหมือนกับคนหนึ่งคิดในทางบวก คนหนึ่งคิดในทางลบ สามารถบ่งบอกนิสัยของผู้พูดคนนั้นได้ ครึ่งต่อครึ่งเลยละ คำพูดจึงมีความสำคัญมาก แล้วยังมีอีกประเภทหนึ่ง แค่คำพูดหนึ่งคำ ก็ทำให้ความหมายของประโยคเปลี่ยน จากหน้ามือเป็นหลังมือไปเลยก็มี

มันอยู่ที่มุมมองของคนที่จะมอง ว่าเวลามอง เรามองจากตรงไหน อย่างน้ำเหลือครึ่งแก้ว กับน้ำหมดไปแล้วครึ่งแก้ว มุมมองมันอยู่ที่การหายไปของน้ำ กับการมีอยู่ของน้ำ ซึ่งเรื่องพวกนี้จะมีสองด้านเสมอถ้าคิดให้ดีๆ ก็เหมือนกัน คิดฝ่ายเรา กับคิดฝ่ายเค้า

เราบอกว่า งานนี้ดีมาก จำเป็นต้องทำ แต่อีกฝ่ายอาจจะบอกว่า งานไม่เห็นจะดีเลย จะทำทำไม อะไรที่มันเป็นข้อตรงข้ามเล็กๆพวกนี้ เราไม่ควรมองข้ามมันไปซักทีเดียว แต่บางครั้งก็อย่าถือเป็นสาระสำคัญใหญ่ ควรเลือกหลักความถูกต้อง มากกว่าคนหมู่มาก จำไว้เสมอเลยแล้วกันว่า "ความถูกต้อง มักจะมากับคนข้างน้อยเสมอ" เราอาจโดนด่าสุดขีด แต่เพื่อความถูกต้องเราต้องมาก่อน

Comment

Comment:

Tweet

#2 By 123456789 (58.10.12.21) on 2008-08-26 12:24

#1 By (203.172.199.250) on 2008-01-15 09:39