Cupid

posted on 03 Sep 2010 09:42 by l0ui5

     2 กันยา 2553

     เทพเจ้าแห่งความรักของกรีกโรมัน

     เทพเจ้าแห่งความรัก ทำไมจึงถือว่าคิวปิดเป็นเทพเจ้าแห่งความรัก ที่สงสัยมากคือทำไมต้องเป็นเด็ก ตัวอ้วน ๆ มีปีกด้วย
 
     ตามเทพนิยายของกรีกและโรมันกล่าวถึงคิวปิดว่าเป็นบุตรชายของมาร์ (Mars) เทพเจ้าแห่งสงคราม และวีนัส (Venus) เทพเจ้าแห่งความรักและความงาม วีนัสเกิดความริษยาความงามของนางไซกี (Psyche) ธิดาของกษัตริย์องค์หนึ่ง ซึ่งกำลัง อยู่ในแรกรุ่นและมี รูปโฉมงดงามจึงส่งคิวปิดบุตรชายไปหานางไซกีเพื่อบันดาลให้นางเกิดความรักในบุรุษ แต่คิวปิดกลับไป หลงเสน่ห์นางไซกีเสียเอง จึงลอบพานางไปไว้ยังวังของตน คิวปิดไปหานางเฉพาะเวลากลางคืน และขอร้อง อย่า ให้นาง สอดรู้สอดเห็นว่าตนคือใคร แต่บรรดาพี่สาวของนางไซกีเกิดความริษยา จึงยุให้นางแอบจุดตะเกียงส่องดูขณะที่คิวปิดนอนหลับ เพื่อจะได้ทราบว่าชู้รักของนางคือใคร นางไซกีก็ทำตาม และด้วยความตื่นเต้นยินดีที่เห็นว่า ชู้รักเป็นชายหนุ่มรูปงาม นางทำน้ำมันตะเกียงหกลงที่ไหล่ของคิวปิด คิวปิดจึงตื่นขึ้นและต่อว่าแล้วทอดทิ้งนางไป นางไซกีจึงออกติดตามคิวปิดเทพเจ้ารูปงามองค์นั้นตามโบสถ์หลายแห่ง ณ โบสถ์ของวีนัส นางไซกีถูกกลั่นแกล้งให้กระทำสิ่งที่ลำบากยากเย็นหลายอย่าง และสุดท้ายก็ถูกแกล้งใช้ให้ไปนำหีบบรรจุเครื่องปรุงแต่งความงามจากโลกเบื้องล่างมาให้ นางไซกีก็ได้หีบมาด้วยความลำบาก ด้วยความยากรู้อยากเห็นนางได้เปิดหีบออกดู กลิ่นอันรุนแรงที่พลุ่งจากหีบทำให้นางสิ้นสติไป คิวปิดได้ตามไปช่วยแก้ไขได้ทันท่วงที เทพเจ้ายูปีเตอร์จึงได้ช่วยบันดาล ให้นางไซกีเป็นอมตะและได้อภิเษกกับคิวปิด ชาวโรมันมักทำรูปปั้นคิวปิดเป็นรูปเด็กชายเล็กๆเปลือยและมีปีก ใบหน้ายิ้ม ท่าทางเป็นเด็กซน มือถือคันธนูและมีกระบอกใส่ลูกธนูอยู่ใกล้ตัว
 
     เชื่อกันว่าธนูของคิวปิดที่ยิงไปต้องดวงใจของมนุษย์ทำให้เกิดความรัก ชาวกรีกเรียกคิวปิดว่า อีรอส ( Eros) และ นับถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความรักและมิตรภาพ

     วันที่ 2 กันยา มีความสำคัญอะไรสำหรับผมเหรอ มันก็แค่วันๆหนึ่ง ผมจะบอกว่า วันนี้เป็นวันที่ทรงพลังกับผมมากๆ รองจาก 21 กรกฎาคม เลย เป็นครั้งแรกที่ผมจำวันเกิดสาวคนหนึ่งได้ที่ไม่ใช่แม่ผม ผมเลยรู้สึกว่า คนที่เกิดวันที่ 2 กันยาเนี่ย เป็นคนที่ถูกชะตากับผมจริงๆ อีกทั้งเธอเป็นผู้หญิงคนแรกที่ผมจีบ ไม่รู้ซิ ตอนนั้นเธอย้ายโรงเรียนหนีผมไปแล้ว เราไม่เคยเจอกันอีกเลย และไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้เจอกันอีกไหม วันนี้เลยเป็นวันแห่งความทรงจำของผม การที่ผมเลือก Cupid เป็นสัญลักษณ์แทน Avatar และทุกอย่างที่เกี่ยวกับตัวผมในวันนี้ไปอีกหลายเดือนเนี่ย ก็เพราะ เธอเป็นคนแรกที่ยิงธนูความรักมาตรงกลางใจผม มันคือครั้งแรกที่ผมได้เข้าใจความต้องการ ความรัก และความสุข คนเราทำได้ทุกอย่างเพื่อรัก...จริงไหม จนถึงวันๆหนึ่งที่เราเข้าใจความหมายแห่งรัก เมื่อนั้นเราก็จะถึงจุดสูงสุดของคำว่ารัก